SZKOLNY FACEBOOK

Logopeda

Czym zajmuje się logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych;
 • diagnozowanie logopedyczne;
 • organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców.

 

Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty". Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wad wymowy, zaburzeń mowy i zapobiegania ujemnemu ich wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/logopedia

Formy opieki logopedycznej

Zajęcia profilaktyczne – zajęcia grupowe, przeznaczone dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, (sześcio i siedmiolatków). Mają na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego, poprawę koordynacji pracy układów oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, usprawnienie percepcji słuchowej zwłaszcza słuchu fonematycznego, umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, a co za tym idzie zapobieganie trudnościom w nauce czytania i pisania.

Zajęcia terapii logopedycznej – są to zajęcia prowadzone indywidualnie lub w małej grupie (do czterech uczniów). Na zajęcia kwalifikowane są przez logopedę dzieci z wadami wymowy lub innymi zaburzeniami mowy. Terapia rozpoczyna się po rozpoznaniu potrzeb dziecka i postawieniu diagnozy logopedycznej.

Porady i konsultacje – odbywają się w miarę potrzeb rodziców i uczniów, najczęściej po uprzednim umówieniu się ze specjalistą. Mogą przybierać postać zajęć otwartych, w których udział biorą rodzice i dzieci. Logopeda ma wtedy okazję dokonać szczegółowego instruktażu do pracy w domu, odpowiedzieć na bieżące pytania.

Udział dzieci w zajęciach

 1. Na początku roku szkolnego logopedzi przeprowadzają przesiewowe badania mowy wśród dzieci nowoprzyjętych oraz oceny stanu mowy wśród uczniów będących już w trakcie terapii logopedycznej. Na podstawie wyników badań przesiewowych mowy logopeda kwalifikuje dzieci do pogłębionej diagnozy logopedycznej oraz decyduje
  o formie pomocy logopedycznej dla dziecka. Opieka logopedyczna obejmuje: zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapii logopedycznej, porady i konsultacje dla rodziców i uczniów.
 2. Rodzice umawiają się na spotkanie z logopedą w celu omówienia diagnozy logopedycznej i ustalenia zasad współpracy. Jeżeli dziecko było objęte opieką logopedy w poprzedniej placówce mile widziane będzie przyniesienie na spotkanie materiałów wykorzystywanych w dotychczasowej terapii.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1)
  91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2)
  e-mail: poczta@sp6stargard.net

Galeria zdjęć