Zebrania i dni otwarte

Nagłówek

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW, DNI OTWARTYCH

I TERMINÓW KLASYFIKACJI  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Terminy

Zebrania / Klasyfikacja 2016/2017

1.

24.05.2017 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów  kl. I - VI

Przekazanie przez n-la wychowawcę  informacji o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Poinformowanie przez n-la wychowawcę o zagrożeniu roczną niedostateczną oceną klasyfikacyjną z zajęć  edukacyjnych i roczną nieodpowiednią/naganną oceną klasyfikacyjną zachowania - zapoznanie Rodziców/prawnych opiekunów/ z planem  działań umożliwiających poprawę oceny

2.

do 12.06.2017r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.

3.

14.06.2017r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna.

4. 21.06.2017 Zebranie Rady pedagogicznej podsumowujacej
 

 

"OTWARTA ŚRODA"

Szanowni Rodzice!


W każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00 wszyscy Nauczyciele naszej szkoły będą pełnić dyżur w ramach "Otwartej środy". Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcą porozmawiać z nauczycielami, otrzymać wiadomości na temat postępów w nauce i zachowaniu swoich dzieci lub uzyskać odpowiedź na najbardziej frapujące pytania.
Tak jak i w zeszłym roku szkolnym, tak i teraz CZEKAMY NA PAŃSTWA w pokoju nauczycielskim.
Tego dnia oczywiście będzie także pełnić dyżur Dyrekcja Szkoły, która czeka na Państwa uwagi, sugestie i propozycje.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
    Ul. Armii Krajowej 1
    73-110 Stargard
  • 91 576-07-68

Galeria zdjęć