• Logowanie

    • Kontakty

      • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
      • poczta@sp6stargard.net
      • gosiak.76@wp.pl
      • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
      • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
      • Grzegorz Grenda Kontakt e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com
  • Nasze media społecznościowe