• JESIEŃ W ŚWIETLICY

  Październik i listopad to miesiące, w których  piękne barwy jesienne okryły otaczającą nas przyrodę. Również w naszej świetlicy Pani Jesień zagościła na dobre. Czas w naszej świetlicy umilały nam m. in. prace plastyczno-techniczne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe oraz inne ciekawe zajęcia inspirowane tą piękną porą roku. Gdy za oknem pada deszcz my bawimy się, śpiewamy i tańczymy przy ulubionej muzyce.

  Efekty jesiennych działań naszych uczniów możemy podziwiać na zdjęciach.

  GALERIA ZDJĘĆ

   

  Patrycja Duklas

  Aleksandra Majkowska

 • BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

   

  Pod koniec października w naszej szkole odbył się Bal Wszystkich Swiętych. Wzięły w nim udział dzieci z klas I-III. Dzieci były przebrane za postaci świętych. Zabawę poprowadził znany stargardzki wodzirej pan Norbert Śliwa. Dzieci wspaniale się bawiły.Zabawa miała na celu zwrócenie uwagi, że święci to zwykli ludzie, którzy czasem popełniali grzechy, ale zawsze zwracali się do Boga i prosili o przebaczenie. My również możemy być świętymi. Prowadzący zabawę zachęcał, abyśmy w czynieniu dobra brali przykład ze świętych. Organizatorem zabawy była katechetka pani Magdalena Jankowska.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • PLASTYCZNY SUKCES NASZEJ SZKOŁY

  Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach programu "Jesteśmy widoczni”. Organizatorem tego konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na niebezpieczne sytuacje, z którymi mogą się spotkać na drodze. Dzięki temu konkursowi uczniowi  przypomnieli sobie o ważnych zasadach, o których należy pamiętać będąc uczestnikiem ruchu drogowego, np. o noszeniu odblasków.

  Miło mi poinformować, że uczennica klasy 3E Justyna Majorek zdobyła wyróżnienie.

  Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

   

  Opiekun konkursu: Aleksandra Olejnik

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Zebrania z rodzicami - 22.11.2017, godz. 17.00
  1a - s. 21
  1c - s. 24
  2a - s. 25
  2b - s. 26
  3c - s. 6
  4b - s.9
  5a - s. 3
  6a - s. 7
  6b - s.2
  7a - s.4
  7b - s.42

  W pozostałych klasach zebrania odbędą się w innym terminie.

 • ŚNIADANIE DAJE MOC

  Dnia 8 listopada (jak co roku o tej porze) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Śniadanie daje moc. Był to szczególny dzień w życiu naszych najmłodszych.

  To właśnie tego dnia, dzieci samodzielnie przygotowały sobie smaczne, zdrowe śniadanko. Nie zabrakło w tym dniu dobrego humoru, piosenek i opowieści o tym, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Było kolorowo, wesoło, smacznie i zdrowo. Zapachy przygotowanych kanapek, sałatek i surówek roznosiły się po całej szkole. Dzieci były dumne z siebie, że tak znakomicie poradziły sobie z przygotowaniem posiłku. Zdrowe, naturalne kefiry, serki, wafle zbożowo-ryżowe, warzywa i owoce sprawiły, że nawet największe niejadki zajadały z apetytem.

  Wszyscy uczniowie już wiedzą, że: Dobry nastrój, śmieszne minki - to zasługa witaminki.

  GALERIA ZDJĘĆ

  B. Krzywniak

   

   

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH

  W październiku obchodziliśmy wiele świąt, np. Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, Święto Edukacji Narodowej, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzień Zwierząt…

  To ostatnie jest obchodzone corocznie 4 października, w dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

  Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.

  Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń.

  10 października, nauczyciele głośno czytali w klasach starszych fragment „Kwiatków św. Franciszka”- niezwyklej książki pełnej miłości i poezji - O najświętszym cudzie, jaki uczynił św. Franciszek, nawracając okrutnego wilka z Gubbio.

  W klasach młodszych wychowawcy czytali fragmenty książek, których bohaterami są zwierzęta.

  Od 24 października, tj. Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, uczniowie mogli obejrzeć w bibliotece wystawkę rzeczy znalezionych w książkach, które niejednokrotnie stanowiły ciekawe i oryginalne „zakładki’. Wpisywały swoje czytelnicze życzenia do

  „ Koszyczka Życzeń”, które mogą  być pomocne przy planowaniu przyszłych zakupów do biblioteki. Chętne osoby wypełniały ankiety dotyczące czytania. Ich wyniki również pozwolą zorientować się co do preferencji czytelniczych naszych uczniów.

  GALERIA ZDJĘĆ

  L.Stefanowicz

 • RZĄDOWY PROGRAM "AKTYWNA TABLICA"

  Stargard, dn. 31.10.2017 r.

  Nasz znak: SEK.271.1.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  I . ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Miasto Stargard Szkoła Podstawowa nr 6

  Ul. Armii Krajowej 1, 73-110 Stargard

  NIP 854-222-88-73

  II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

  1. Tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego - 4  szt.

  2. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 1  szt.

   

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

  III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany
  oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu, w terminie najpóźniej do 15 grudnia 2017r.

   

  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

              Oferta powinna być:

  1.         Opatrzona pieczątką firmową;

  2.         Posiadać datę sporządzenia;

  3.         Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

   

  Oferta powinna zawierać:

  1.         Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;

  2.         Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

   

  V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

   

  1.         Termin złożenia oferty: do 10.11.2017r.

  2.         Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Armii Krajowej 1, 73-110 Stargard. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

  3.         Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

  5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://sp6stargard.edupage.org/

   

  VI.  OCENA OFERT

  Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: https://sp6stargard.edupage.org/

  2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

  VIII.      DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udziela p. Anna Paździor pod numerem telefonu 91 576 07 68 oraz adresem e-mail: ksiegowosc@sp6stargard.net

   

  W załączeniu:

  1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,Opis_przedmiotu_zamowienia_-_Tablice_i_projektory.doc
  2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,  Formularz_ofertowy.doc    Zapytanie_ofertowe_-_tablice_i_projektory_Wzor.docx
  3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,Umowa_na_dostawe_sprzetu_TIK_-Wzor.docx
  4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru, Protokol_odbioru_sprzetu_-_Tablice_i_projektory.doc
  5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.Zalacznik_gwarancja.doc
 • Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Brzechwy

  Działania związane z promocją zdrowia rozpoczęły się w naszej szkole ponad 10 lat temu i zaowocowały przyznaniem nam w październiku 2011 roku Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

  W oparciu o diagnozę potrzeb naszej społeczności szkolnej, zaplanowaliśmy działania na kolejne lata, które udało nam się skutecznie zrealizować. W roku szkolnym 2016/2017 poczyniliśmy starania w celu uzyskania przez szkołę Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Przeprowadziliśmy autoewaluację działań naszej placówki oraz dokonaliśmy publicznej prezentacji jej wyników i osiągnięć w maju 2017r.

  Kolejnym krokiem było złożenie wniosku wraz z dokumentacją do wojewódzkiego koordynatora w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji wniosek rozpatrzony został przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, która po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o przyznaniu naszej placówce Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

   

  To prestiżowe wyróżnienie otrzymamy w grudniu podczas Uroczystości Wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Warto podkreślić, iż nasza szkoła jest drugą placówką w województwie zachodniopomorskim, która będzie mogła poszczycić się takim Certyfikatem. 

   

  Dnia 26 października 2017 r. byliśmy gośćmi w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji wręczenia certyfikatów Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

  Uroczystość swą obecnością uświetnili: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza – Gospodarz Uroczystości, pani Daniela Arciszewska - Wojewódzki koordynator ds. Szkół Promujących Zdrowie, Burmistrz Recza Pan Wiesław Łoński, dyrektorzy i szkolni koordynatorzy zespołów ds. Promocji Zdrowia, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz wielu innych zaproszonych gości. 

   

  Cześć artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu przebiegła pod hasłem „Szanuj zdrowie jak je masz, bo o różne bzdury dbasz!”. Po niej nastąpiło wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie, które zdobyło 8 szkół
  z województwa zachodniopomorskiego. List gratulacyjny dla naszej szkoły z rąk pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy odebrały: dyrektor szkoły Anna Gołofit oraz szkolny koordynator ds. Promocji zdrowia Anna Sowa.

   
  Uzyskany Certyfikat jest wyrazem uznania dla szkoły oraz uhonorowaniem jej działalności jako szkoły, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej oraz podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, a podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej. 

   

  To zaszczytne wyróżnienie jest również zobowiązaniem do dalszego tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia nie tylko w naszej szkole, ale również w środowisku lokalnym.

   

  Autorem zdjęć jest p. Emilia Chanczewska.

  GALERIA ZDJĘĆ

   

 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju Dziewcząt

  30 października w Szkole Podstawowej nr 7 we współpracy z MOS odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt.

  Reprezentacja naszej szkoły  w składzie: M. Matysik, A. Maluga, N. Sosnowska, O. Ślusarska, G. Gnitecka, M. Olas, P. Kucharczyk, P. Pieńkowska, H. Kowalczuk, M. Sławęcka wywalczyły puchar zdobywając III miejsce.

  Gratulujemy!

  Ewa Jaruzel

 • 26.10.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii EVENT ROWEROWY.

 • Event rowerowy


  Sobota 14 października 2017 roku w Stargardzie upłynęła niewątpliwie pod znakiem dwóch kółek oraz bezpieczeństwa na drodze. Wszystko za sprawą firmy Bridgestone Stargard, stargardzkiej policji oraz Szkoły Podstawowej nr 6, którzy zaprosili mieszkańców na imprezę do miasteczka rowerowego mieszczącego się przy SP 6 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.
  Ruch na świeżym powietrzu, możliwość spędzenia wolnych chwil z najbliższymi lub kolegami i koleżankami, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu prawidłowego poruszania się po drodze oraz udzielania pierwszej pomocy, stały się świetną motywacją do wzięcia udziału w evencie.
  W ramach imprezy odbyło się szereg działań edukacyjnych. Dzieci brały udział w konkursach, odpowiadały na pytania dotyczące zasad przemieszczania się, między innymi, rowerzystów na drodze. Za prawidłowe odpowiedzi nagradzane były ufundowanymi przez firmę Bridgestone nagrodami oraz gadżetami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa na drodze.
  Pokaz udzielania pierwszej pomocy profesjonalnie przeprowadzili harcerze z 16 Drużyny Wędrowniczej Ne’tra Verde z Hufca ZHP Stargard pod czujnym okiem pani pielęgniarki ze Szkoły Podstawowej nr 6.
  Z całą pewnością wzrosła świadomość, szczególnie dzieci, jak ważne jest noszenie odblasków i jak prawidłowo poruszać się na rowerze i pieszo po drodze.
  W programie zaplanowano wiele zabaw i atrakcji - nie tylko dla dzieci. Każdy uczestnik mógł pobrać odciski palców i otrzymać je wraz z certyfikatem. Ćwiczenia z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Można było sprawdzić, jak zachowuje się człowiek będący pod wpływem środków zmieniających świadomość.
  Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy korzystali z cateringu, który został zapewniony przez firmę Bridgestone Stargard.

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie składa serdeczne podziękowania:
  - dla Bridgeston Stargard za wsparcie i prezent dla szkoły w postaci drukarki HP Office jet 600;
  - Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie
  oraz Paniom: Dorocie Such i Joannie Dudek z Bridgestone – za organizację przedsięwzięcia;
  - Agencji Reklamowej Mediapromotion;
  - Pielęgniarce szkolnej – Pani Małgorzacie Pasadyn;
  - harcerzom z 16 Drużyny Wędrowniczej Ne’tra Verde z Hufca ZHP Stargard: Anicie Wowk, Wojciechowi Buko, Norbertowi Cieślak, Patrykowi Samson;
  - przedstawicielom stowarzyszenia „Stargard na Rowery" za udział w imprezie.

 • AUDYCJA RADIOWA Z ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

 • Tygrys zaginął - zabawa w podchody

  Czy próbowaliście kiedyś szukać kogoś po znakach, które zostawił? To doskonała zabawa. Można ją przeprowadzić w dowolnym terenie – w lesie, parku, mieście, ale zawsze pod nadzorem dorosłych.

  W piątek 20.10.2017 r. zamieniliśmy się w „poszukiwaczy” zaginionego tygryska. O jego zniknięciu dowiedzieliśmy się kilka dni wcześniej i od razu zorganizowaliśmy poszukiwania. Wszak to nasz przyjaciel, a jego zaginięcie to poważna sprawa! Dobraliśmy się w dwie grupy poszukiwawcze. Terenem  poszukiwań było boisko, plac zabaw i teren wokół osiedla. Szukając tropów naprowadzających odnajdowaliśmy ukryte listy z zadaniami.

  Pośród zadań znalazły się następujące: przebrać się za tropiciela wykorzystując kolorowy papier, namalować sobie wąsy, wymyślić układ taneczny i okrzyk dla swojej drużyny, obiec 10 razy wokół drzewa, ułożyć z patyków nazwę miejscowości, odszyfrować ukryte liczby, policzyć ile lat razem ma drużyna, zaśpiewać wspólnie piosenkę, kupić w sklepie lizaki dla swojej grupy itp. Wspaniale poradziliśmy sobie z poszczególnymi zadaniami. Staraliśmy się wykonać je szybko i dokładnie.                                                                                                     

  Wspólna zabawa zakończyła się niespodzianką, którą odnaleźliśmy na drodze swoich poszukiwań. Tygrysek powrócił wraz z nami do klasy.

  Popołudnie pełne wrażeń zakończyliśmy wspólną kolacją – pyszne tosty z dżemem i nutellą oraz sandwiche smakowały wybornie po ciężkich zmaganiach. Rozstaliśmy się w doskonałych humorach i z obietnicą udziału w kolejnych podchodach, z jeszcze większą liczbą zadań do wykonania.

          

                                                                                  Anna Sucharska

 • EVENT ROWEROWY

  Zapraszamy serdecznie z własnym rowerem i kaskiem :)

   

   

 • 05.10.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GOŚĆ W ŚWIETLICY.

 • GOŚĆ W ŚWIETLICY

  Dzisiaj na świetlicy mieliśmy niecodziennego gościa. Odwiedziła nas dziennikarka Twojego Radia - Aleksandra Zalewska- Stankiewicz. Nagrywaliśmy audycję radiową o jesieni, kreatywnym spędzaniu jesiennych wieczorów, oraz o tym jak należy ubrać się, gdy robi się zimno. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania adycji "Urwisowo" na antenie Twojego Radia w niedzielę 15.10.2017 o godz. 9.00.

   

 • AKCJA "WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCA"

  We wrześniu b. r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Wyślij kartkę do powstańca" organizowanej w ramach kampanii „Bohater ON – włącz historię!”.

  Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Postania Warszawskiego poprzez wysłanie im specjalnie na tę okoliczność przygotowanych kartek oraz wzbogacanie wiedzy młodego pokolenia o II wojnie światowej. Przed wysłaniem kartek uczniowie wzięli udział w prelekcji dotyczącej Powstania Warszawskiego. Następnie przejrzeli stronę internetową www.bohateron.pl, na której zgromadzono informacje o wciąż żyjących powstańcach oraz ich wspomnienia. Kartki adresowano do konkretnych powstańców bądź do całej grupy żołnierzy. Każda z kartek pisana przez naszych uczniów była bardzo osobista i pełna pięknych słów wdzięczności i uznania dla poświęcenia uczestników powstania - dziś starszych, często schorowanych ludzi. Wszystkie wypełnione kartki zostały zawiezione do Urzędu Miasta oraz wysłane przez Jakuba Laskowskiego, uczniów klasy 2a i wychowawczynię panią Annę Chwesiuk do seniorów. Akcja trwała od 1 sierpnia do 2 października.

  Organizatorami akcji jest Fundacja SENSORIA oraz Fundacja ROSA. Miejmy nadzieję, że te niezwykłe dowody wdzięczności trafią niebawem do adresatów i przyniosą im wiele radości.
  Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękuję.


  Monika Szauman

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68

Galeria zdjęć