SZKOLNY FACEBOOK

 • Zapraszamy!

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ

 • Szkolne koło turystyczne

 • List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

  Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

  Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.

  Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony 2 zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych. Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

  Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:

  - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech

  - Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

  Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

  Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.

  Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

  Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, 3 zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

  Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane.

  W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo.eu/pl?fbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9- QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k).

  Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia Anna Goławska Podsekretarz Stanu

 • Opieka Stomatologiczna

  ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

  DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO STARGARD

   

  OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPRAWUJE

   

  NZOZ  „AREA VITAE” ALEKSANDRA RODZIK PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UL. PODMIEJSKA 15,  73-110 STARGARD,  NR PODMIOTU WE WŁAŚCIWYM WPISIE  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ: 000000024752.

   

  DNI I GODZINY PRZYJĘĆ UCZNIÓW:     

  WTOREK  W GODZINACH   15.00 - 18.00

    ŚRODA I CZWARTEK   W GODZINACH - 9.00- 14.00.

   

  REJESTRACJA:

  PONIEDZIAŁEK,  WTOREK  W GODZINACH 12.00-18.00, ŚRODA, CZWARTEK W GODZINACH 9.00-15.00

  POD NR TELEFONU 515 523 515;

  WTOREK  W GODZINACH  15.00 – 18.00,

  ŚRODA I SOBOTA W GODZINACH 9.00-14.00 POD NR  TELEFONU 883 260 291

   

  REJESTRACJA GRUP ZORGANIZOWANYCH  POD  NR TELEFONU 603 139 602.

   

  REJESTRUJĄC  UCZNIA  NALEŻY  PODAĆ  NR  SZKOŁY, Z  KTÓREJ JEST UCZEŃ. 

   

  UCZEŃ NA WIZYTĘ  PRZYCHODZI z  RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM  I WAŻNĄ   LEGITYMACJĄ  SZKOLNĄ.      

   

   

 • Uwaga Rodzice!

  Szanowni Państwo,

  dnia 1 września rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
  W związku ze stanem epidemii w przedszkolu obowiązuje „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 i zasady funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 7 w Stargardzie w czasie trwania stanu epidemii”. Od 1 września w przedszkolu będzie funkcjonowało 5 grup przedszkolnych i 4 oddziały zerowe.

  Przydział grup i nauczycieli:

  • 3- latki- grupa I (niebieska) -  Joanna Kalinowska, Marta Bąk,
  • 3- latki- grupa II (zielona) - Ewa Wierzbowicz, Justyna Żółtaszek,
  • 4- latki- grupa III (żółta) - Jagoda Marszalenko, Aneta Chrobocińska,
  • 5- latki- grupa IV (pomarańczowa) - Ewa Preyzner, Róża Witczak,
  • 5- latki- grupa V (fioletowa) - Małgorzata Szwed, Karolina Popielarczyk,
  • 6- latki- 0 a - Beata Maldzis - sala 27,
  • 6- latki- 0 b - Mariola Wojcińska - sala 27,
  • 6- latki- 0 c - Patrycja Duklas - sala 30,
  • 6- latki- 0 d – Marta Jaroszewska - sala 30,

  Proszę Rodziców o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa …..”, w której zawarte zostały niezbędne informacje związane z organizacją pracy w czasie epidemii w przedszkolu.

  Troska o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dziecka jest naszym priorytetem.

   

  Procedura bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego.

   

  Drodzy Rodzice proszę  o bezwzględne przestrzeganie „Procedury bezpieczeństwa…”

  oraz innych ukazujących się na bieżąco, procedur, zaleceń i wskazówek.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem

  tel. 91/819-00-62. Rodzice nie wchodzą na teren placówki, tylko mogą przebywać w holu,

  w wyznaczonej strefie. Na hol i teren placówki wchodzimy wyłącznie w maseczkach.

   

  Proponuję Rodzicom, aby przyprowadzali swoje dziecko kilka minut wcześniej, gdyż do przedszkola będzie się wchodzić pojedynczo i w odstępach czasowych.

   

  Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzę zdrowego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Do zobaczenia 1 września.

                                                                                                  

   

    Z poważaniem

                                                                                                        Anna Gołofit

 • Informacje dla rodziców 3-latków

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas 4-8

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas 0-3

 • ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA

  Projekt: Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Twardowskiego

   

  Drodzy Rodzice, Uczniowie ! 😊😊

  Serdecznie zapraszamy do głosowania na Nasz projekt w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

   

  Nazwa projektu: Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Twardowskiego

   

   Obszar nr 5 - Pyrzyckie

   

  Link do głosowania:

   

  https://stargard.budzet-obywatelski.org/glosowanie

   

   

  Liczy się każdy głos, dlatego prosimy o udostępnianie i zaproszenie do głosowania swoich znajomych, rodzinę, sąsiadów. Oddanie głosu zajmie tylko chwilę, a radość dzieci z nowego placu zabaw- bezcenna 😊😊

  Głosujący może wybrać maksymalnie 3 jego zdaniem najważniejsze projekty będące w obszarze jego zamieszkania lub 2 projekty ze swojego obszaru zamieszkania i 1 „Złoty głos” na projekt zgłoszony w pozostałych rejonach miasta.

   

  Głosowanie trwać będzie od dnia 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

 • Wyprawka dla dziecka 3-letniego

 • Wyprawka do klasy 1

  WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

  Przybory, które uczeń  powinien nosić codziennie do szkoły:

  - zeszyt jeden w kratkę i jeden w trzy linie kolorowe,

  -piórnik z wyposażeniem ( 2 ołówki, temperówka, gumka, nożyczki, klej, kredki)

  -zeszyt do korespondencji

  -strój gimnastyczny tj. biała koszulka, ciemne spodenki ( zgodnie z planem zajęć)

  -obuwie zmienne na jasnej podeszwie w podpisanym worku (zostaje w szatni)

  Przybory, które uczeń przynosi i zostają w klasie:

  -zeszyt jeden w kartkę, jeden w trzy linie kolorowe,

  -blok rysunkowy biały A4,

  -blok rysunkowy kolorowy A4,

  -blok techniczny biały A4,

  -blok techniczny kolorowy A4,

  -wycinanka ( zeszyt papierów kolorowych)

  -farby akwarelowe, dwa pędzle (cienki, gruby), kubek niekapek,

  -plastelina,

  -dwie teczki z gumką na prace,

  -ewentualnie dodatkowe przybory wskazane przez wychowawców poszczególnych klas we wrześniu.

  Prosimy, aby przybory były podpisane.

 • Wyprawka dla gr. 0

  Wyprawka sześciolatka

  1. Obuwie zmienne z białą podeszwą i worek
  2. Śniadaniówka
  3. Segregator A4 z koszulkami na prace
  4. 4 bloki z kartkami białymi technicznymi
  5. Klej w sztyfcie  Glue stick lub Magic - 6 sztuk
  6. Kredki świecowe Bambino – 2 sztuki
  7. Kredki Bambino w oprawie drewnianej
  8. 3 ołówki miękko rysujące
  9. Mazaki – 4 podstawowe kolory – cienkie i grube
  10. 2 opakowania plasteliny – 12 kolorów
  11. nożyczki
  12. farby plakatowe  12 kolorów
  13.  teczka papierowa A4
  • Forma zakupu kart pracy zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu.
 • Dni Patrona Szkoły

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poznawali postać i twórczość naszego patrona szkoły - Jana Brzechwy.

  Dzieci wysłuchały wierszy takich  jak ,, Na straganie", ,,Na wyspach Bergamutach", "Tańcowała igła z nitką", ,, Leń", ,,Kaczka dziwaczka",  ,,Ryby, żaby i raki" i wykonywały do nich prace plastyczne. Dzieci z grup przedszkolnych, jak i uczniowie mieli za zadanie nauczyć się śpiewać pieśń naszej szkoły.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

  Organizatorzy: Jagoda Marszalenko, Magdalena Walczak, Ewa Bajurak

   

  W filmie występują przedszkolaki i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie biorący udział w dniach patrona szkoły.

  Pieśń szkoły wykonana przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 i uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 6

 • Dni Patrona Szkoły- konkurs plastyczny

  W ostatnim dniu obchodów Dnia Patrona odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na ulubiona postać z wiersza Jana Brzechwy.

  Zostaly wyłonione 3 zwycięskie prace z przedszkola i 3 prace ze szkoły, a  także po 3 wyróżnione prace  Każdy uczestnik konkursu otrzymal dyplom za udział i nagrodę pocieszenia.

   

  Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego na ulubiona postać z wiersza Jana Brzechwy dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3.

   

  Organizatorzy: Jagoda Marszalenko, Magdalena Walczak, Ewa Bajurak

   

  Na zdjęciach znajdują się przedszkolaki i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie biorący udział w konkursie plastycznym na ulubiona postać z wiersza Jana Brzechwy.

 • ♟️TURNIEJ O TYTUŁ MISTRZA SZKOŁY GRY W WARCABY♟️

  Dnia 22.06.2021r. w naszej szkole odbył się turniej gry w warcaby.
  Rywalizacja była zacięta, a każdy zawodnik marzył o tytule mistrza szkoły.
  W turnieju wzięło udział 30 uczniów klas 1-3. Przed przystąpieniem do gry uczestnicy poznali regulamin i zasady turnieju. Na podstawie losowania zostały wyłonione pary, które rywalizowały ze sobą. Wygrany przechodził dalej, a przegrany zawodnik otrzymał dyplom i słodki upominek.
  MISTRZEM SZKOŁY GRY W WARCABY ZOSTAŁ STANISŁAW NIESPODZIAŃSKI Z KLASY 2D!!! 🏆💪👏

  2 MIEJSCE Jakub Kobus klasa 1b 🥈👏
  3 MIEJSE Kacper Kobus  klasa 1b🥉👏
  4 MIEJSE Aleksander Zaradkiewicz klasa 1a👏
  5 MIEJSCE Jan Niespodziański klasa 3a👏
  Pomimo naturalnego współzawodnictwa i emocjom, które niewątpliwie towarzyszyły zawodnikom, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
  Wielkie brawa!! 👏👏♟️💪🏆

   

  Agata Witkowska
  Paulina Lipkiewicz

   

  Zdjęcia przedstawiają uczestników turnieju gry w warcaby, zwycięzców, organizatorów oraz nagrody. 

 • Dni Sportu

  W środę 23 czerwca odbyły się Dni Sportu. Uczniowie klas 1-3 spędziły większość dnia zajęć na świeżym powietrzu.

  Dzieci ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy grali w gry zespołowe i wspólnie ruszali się przy dźwiękach muzyki. Ćwiczyli skoki na skakance, a także grali w klasy.

   

  Zdjęcia  przedstawiają uczniów klas 1-3 podczas dni sportu w dniu 23.06

 • KOMUNIKAT

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1)
  91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2)
  e-mail: poczta@sp6stargard.net

Galeria zdjęć