• 2020/2021

    •  

      

      


     W roku szkolnym 2021/2022 podręczniki dla klas I – VIII OBJĘTE SĄ DOTACJĄ MEN.
     Uczniowie wypożyczają na początku roku szkolnego podręczniki z biblioteki szkolnej, zwracają je na koniec roku szkolnego. Ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie i bezzwrotnie. 
     Wyjątek stanowi podręcznik do religii gdzie koszty zakupu ponosi rodzic.

     Oto podręczniki do religii:

     Klasa 0 - Kocham Pana Jezusa (2 części) - pod redakcją ks. dr Paweł Płaczek

     klasa 1 - Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) pod redakcją ks. dr Paweł Płaczek
     klasa 2 - Chcemy poznać Pana Jezusa ks. dr Paweł Płaczek
     klasa 3 - Jezus jest z nami (Podręcznik + ćwiczenia) -Wyd. Jedność Kielce
     klasa 4 - Miejsca pełne BOGActw -Wyd. Jedność Kielce
     klasa 5 - Bóg szuka człowieka (dwie części) - pod redakcją: s. Beata Zawiślak, ks dr Marcin Wojtasik
     klasa 6 - Jezus nas zbawia (dwie części) – podręcznik i ćwiczenia ks. dr M. Wojtasik
     klasa 7 - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa (podręcznik) - Wyd. Jedność Kielce
     klasa 8 - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi (podręcznik) - Wyd. Jedność Kielce

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • gosiak.76@wp.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: poczta@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard 73-110 Stargard Poland
   • Grzegorz Grenda Kontakt e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com
 • Nasze media społecznościowe