• Nagłówek

    • REGULAMIN PLEBISCYTU O PUCHAR DYREKTORA
     DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

     1. Plebiscyt przeznaczony jest dla uczniów z klas IV- VIII.

     2. Uczestnikiem Plebiscytu są uczniowie reprezentujący SP 6 w międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

     3. Reprezentacja szkoły na poszczególne zawody sportowe jest wybierana przez nauczycieli wychowania fizycznego.

     4. Po każdych odbytych zawodach, ich uczestnik otrzymuje od nauczyciela wychowania fizycznego określoną liczbę punktów w zależności od zaprezentowanej postawy bądź zdobytego miejsca.

     5. Uczeń/uczennica za swój występ w zawodach może otrzymać najwięcej 6 punktów, najmniej 1 - skala 1 - 6.

     6. Zwycięzcą plebiscytu zostaje ten uczeń/uczennica, który/a po ostatnich odbytych zawodach w roku ma na swoim koncie najwięcej punktów rankingowych. W przypadku tej samej liczby punktów o zwycięstwie zadecyduje:

     - indywidualne osiągnięcia,
     - ilość występów w zawodach.

     7. Zasady przyznawania punktów:

     A. gry drużynowe (unihokej, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna)- każdy uczeń za swoją postawę zostanie oceniony indywidualnie;

     B. sztafetowe biegi przełajowe, biegi rozstawne, drużynowy czwórbój LA, tenis stołowy (debel) wszyscy uczniowie otrzymują taką samą liczbę punktów w zależności od zdobytego miejsca:

     I- II m.- 6
     III- IV m.- 5
     V- VI m.- 4
     VII- VIII m.- 3
     IX- X m.- 2
     poniżej X m.- 1

     C. zawody matematyczno - sportowe, przyrodniczo - sportowe (pod uwagę brana jest tylko część sportowa), Ale frajda - wszyscy uczniowie otrzymują taką samą liczbę punktów w zależności od zdobytego miejsca:

     I m.- 6
     II m.- 5
     III m.- 4
     IV m.- 3
     V m.- 2
     poniżej V- 1

     D. indywidualne biegi przełajowe, drużynowe biegi przełajowe o puchar Starosty Powiatu Stargardzkiego (indywidualny wynik), indywidualny trójbój, indywidualny wielobój, bieg uliczny - każdy uczeń otrzymuje określoną liczbę punktów w zależności od wywalczonego miejsca:

     I- VI m.- 6
     VII- XII m.- 5
     XIII- XVIII m.- 4
     XIX- XXIV m.- 3
     XXV- XXX m.- 2
     Poniżej XXX m.- 1

     Życzymy wielu sukcesów sportowych!!!

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe