SZKOLNY FACEBOOK

 • DRODZY RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

  Informacja dotycząca przyjmowania wniosków kandydatów do przedszkolana rok szkolny 2020/2021

  Druki wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy pobierać:

  - ze strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - sp6stargard.edupage.org, znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub

  - ze strony Urzędu Miasta w zakładce  Edukacja - Rekrutacja - Rekrutacja do przedszkoli miejskich.

  Wypełnione wnioski, podpisane przez oboje rodziców należy przesyłać pocztą e-mailową na adres Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 poczta@sp6stargard.net od 4 maja 2020 r.

   

  Prosimy o przesyłanie deklaracji o kontynuacji przedszkola i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola ściśle w podanych terminach.

  _________________________________________________________________________________________

  Informujemy, że w terminie od 21.04.2020 r. do 27.04.2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  Druki deklaracji prosimy pobierać ze strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - sp6stargard.edupage.org

  Znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub ze strony Urzędu Miasta w zakładce  Edukacja -Rekrutacja - Rekrutacja do przedszkoli miejskich.

  Wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców deklarację należy wysłać drogą mailową na adres poczta@sp6stargard.net. W tytule wiadomości wpisujemy słowo DEKLARACJA, imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza.

  Prosimy o przesyłanie deklaracji o kontynuacji przedszkola i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola ściśle w podanych terminach.

  Informujemy, że brak wypełnionej deklaracji w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wychowania przedszkolnego dziecka w roku szkolnym 2020/2021.

   

   

 • POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I

  DRODZY RODZICE!

  W dniach 17 – 22.04.2020 r.   zobowiązuje się rodzica kandydata o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia (na maila szkoły poczta@sp6stargard.net).

  Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem do klasy I. Ostateczna lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 będzie udostępniona 24.04.2020 r.

  Poniżej plik (Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1)

  potwierdzenie_woli_zapisu_do_klasy_I.docx


 • Drogie Koleżanki i Koledzy, Rodzice, Uczniowie!

  Święta Wielkanocne będą w tym roku wyjątkowe. To wiemy już od kilku tygodni. Nie będzie rodzinnych spotkań, wyjazdów do bliskich mieszkających na drugim końcu Polski, być może nie spotkacie się nawet z rodzicami, dziadkami mieszkającymi w tej samej dzielnicy. Nie zaniesiecie koszyczka ze święconką do poświęcenia. Nie będzie uroczystego Triduum, a w lany poniedziałek dzieciaki nie będą ganiać z pistoletami na wodę po osiedlowych uliczkach. Wszystkie te ograniczenia nie muszą oznaczać, że ten ważny czas będzie zmarnowany. Spróbujcie przeżyć Wielkanoc jak najbardziej rodzinnie, odświętnie i radośnie – w końcu symbolem tych świąt jest powrót do życia i odradzanie się na nowo.

  Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to jak ciemna jest droga, którą się poruszamy na końcu znajduje się światło. Niech tegoroczna Wielkanoc będzie dla nas zapowiedzią nowego, lepszego czasu bez pandemii.

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 Anna Gołofit

 • PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

  Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

   

  Podstawy prawne:

  1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.

  2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).

  3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

  Z poważaniemAnna OstrowskaRzecznik Prasowy MEN

 • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Drodzy  Uczniowie  i Rodzice,

   

  Nasza szkoła zdecydowała się  wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty.

  Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, CKE www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych OKE  www.oke.poznan.pl w następujących terminach:

   

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu tj.godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów.

   Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, tj. korzystając z karty odpowiedzi, („zeszytu rozwiązań”), która będzie zamieszczona na stronie razem                      z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo )

   

  Czas pracy z arkuszem

  • język polski  -   120 min tj. od godz. 9:00 – 11:00
  • matematyka  -   100 min tj. od godz. 9:00 – 10:40
  • język angielski  -  90 min tj. od godz. 9:00 –  10:30

   

  Kontakt z nauczycielem

  Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli                   (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, w postaci krótkiego komentarza, kontakt przez Librus

  Ogłoszenie zasad rozwiązań zadań na stronie CKE  nastąpi 8 kwietnia br.

   

  Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

   

  Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych dla naszego regionu będzie to OKE                w Poznaniu  www.oke.poznan.pl

   

  Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • Zasady współdziałania

  Drodzy Rodzice,

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, od 25 marca 2020  rozpoczynamy obowiązkowe zdalne nauczanie, które potrwa do 10 kwietnia (z możliwością przedłużenia)

  Zasady współdziałania:

  1. Podstawowym narzędziem kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami jest  e-dziennik Librus. Nauczyciel może ustalić dodatkowe źródła komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji.
  2. Nauczyciele mają swobodę w doborze środka i metody nauczania, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu.
  3. Nauczyciele przesyłają uczniom- kl. 4-8, rodzicom – kl. 1-3 informacje dotyczące sposobu realizacji w dniu poprzedzającym lekcje z danego przedmiotu – w wiadomościach w Librusie najpóźniej do godz.18.00
  4. Z dniem 25 marca nauczyciele będą realizowali kolejne zagadnienia z podstawy programowej i uzyskują prawo oceniania postępów dzieci.
  5. Uczniowie maja obowiązek codziennie odbierać wiadomości i wykonywać zadania.
  6. Potwierdzeniem obecności ucznia jest odczytanie wiadomości od nauczyciela do godz.18:00 dnia w którym odbywa się dana lekcja.
  7. Nauczyciele będą korzystać z różnorodnych platform, stron internetowych, testów online - by urozmaicić prace Państwa dzieci w domu, a także móc zweryfikować ich wiedzę.
  8. Plan lekcji ma na celu pomóc Państwa dzieciom w zorganizowaniu sobie samodzielnej pracy w domu, zorganizować im dzień, podzielić obowiązki, jednocześnie nie obciążając dziecka. Plan lekcji będzie również dostępny na stronie internetowej szkoły.
  9.  Obecnie zajęcia dydaktyczne odbywają się na podstawie  planu lekcji i materiałów umieszczonych na platformie MEN, gov. pl.

  Od dnia  od 30.03.2020 r obowiązuje nowy plan lekcji .

  NOWY PLAN ZOSTANIE PRZESŁANY PAŃSTWU W DNIU 26.03.2020 R. PRZEZ WYCHOWAWCÓW

   

 • UWAGA!

  REKRUTACJA DO KLAS I JEST PROWADZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Wypełnione wnioski prosimy wysyłać na adres poczta@sp6stargard.net

 • Szanowne Grono Pedagogiczne, Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

   

  To bardzo trudny czas dla nas Wszystkich. Edukacja jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Nasze kształcenie nie byłoby pełne, gdyby nie nauczyciele. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do problemów z jakimi obecnie się borykamy. Za to, że jesteście twórczy, kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. Dziękuję Wam za to, że mimo wielu trudności wspólnie staramy się dążyć do wyznaczonych celów.Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć wszystkich Pracowników Niepedagogicznych, bez których nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca jakim jest. To Wy obecnie kiedy w szkole nie ma uczniów i nauczycieli jesteście na swoich stanowiskach w pracy. Przygotowujecie nam bezpieczny powrót do normalności.Nasz organizm – społeczność szkolna funkcjonuje wspólnie również dzięki zaangażowaniu naszych Drogich Rodziców. Pragnę podkreślić, iż jest to wspólne nasze trudne zadanie. Istotą szkoły dobrej, przyjaznej i wymagającej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu – kontynuujmy go zatem i rozwijajmy w sposób odpowiedzialny, w imię wspólnego dobra – którym są nasze dzieci. Rodzice i nauczyciele powinni i muszą być naszymi partnerami. Wyłącznie w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców – dzieci i młodzież mogą rozwijać cały swój potencjał. Wiem ,że dzisiejsza rzeczywistość edukacyjna nie jest dla Was łatwa. Za to wsparcie Drodzy Rodzice ogromnie dziękuję.Drodzy Uczniowie to Wy wszyscy stanowicie integralną część społeczności szkolnej, bez której żaden nauczyciel nie mógłby odnieść sukcesu. Chcę Wam również podziękować za to, że poddajecie się naszym działaniom i możemy wspólnie kroczyć tą obecnie nie łatwą ścieżką edukacji.Na końcu podziękowania pragnę złożyć całemu Zespołowi Kierowniczemu za to, że mimo wielu trudności z jakimi się borykamy codziennie wszystko funkcjonuje jak „w zegarku”. Wasze zaangażowanie, wspierane bogatym doświadczeniem, troskliwością i rozsądkiem, umiejętnie sterowane jest gwarancją naszego sukcesu.Olbrzymi szacunek dla Wszystkich!

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 Anna Gołofit

 • LEKCJE Z INTERNETU - RUSZA SERWIS gov.pl/zdalnelekcje

  Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!


  Zgodnie z podstawą programową

  Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.


  Inspiracja dla nauczycieli

  Naszą intencją jest to, aby uruchomiona strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. To jedynie podpowiedź. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

  Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje nauczyciele nauczania początkowego znajdą materiały, dzięki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitają wiosnę. Szóstoklasiści na muzyce będą mieli szansę poznać (jeśli jeszcze ich nie znają) różne współczesne style muzyczne. Nauczyciele ósmoklasistów będą mogli powtórzyć z nimi czas Past Simple i popracować nad wzbogaceniem słownictwa.

  Poza językiem angielskim, na stronie znajdują się także podpowiedzi do wykorzystania na lekcjach niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Nie zapomnieliśmy też o takich przedmiotach jak np. podstawy przedsiębiorczości czy edukacja dla bezpieczeństwa. Co ważne, wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są bezpłatne.


  Epodreczniki.pl – platforma do zdalnej nauki

  To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

  - Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkreślił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

  Materiały dostępne na platformie są:

  • bezpłatne,
  • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
  • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
  • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
  • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

   

  Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

  • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
  • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
  • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

   

  Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

   

  Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

   

  Materiały i narzędzia

  Warto zapoznać się również z podpowiedziami dotyczącymi narzędzi do zdalnej pracy z uczniami. Aby utworzyć zdalną klasę nie musicie ściągać i instalować płatnych aplikacji. Czasem najskuteczniejszy okazuje się popularny i darmowy komunikator internetowy. O tym, z jakich jeszcze narzędzi mogą korzystać nauczyciele, można zapoznać się w poradniku Nauczycielu, poprowadź lekcje online!.

  Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NASK przygotowało również materiały, w których krok po kroku można dowiedzieć się na przykład, jak założyć grupę na portalu społecznościowym czy swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje. Warto zapoznać się z tymi materiałami na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zbuduj zdalną klasę.

  Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

  Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

  Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

   

  Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

  Zadania dla maturzystów

  Na stronie CKE również maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem - zbiory zadań dla maturzystów.

  W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania oraz same rozwiązania.

  Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii - filmy różne.

  Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

  Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusowi.

  Wiele jednak zależy od Ciebie!

  • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
  • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

  Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

  Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.

   

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   

 • DRODZY PAŃSTWO!

  Zamknięcie placówek edukacyjnych to nie jest dodatkowy czas wolny na wypoczynek uczniów.

  Na czas okresowego zawieszenia zajęć w naszej szkole, nauczyciele przygotowali ofertę zadań utrwalających wiedzę i umiejętności  z poszczególnych przedmiotów.

  Kontakt z nauczycielem przedmiotu możliwy jest za pomocą dziennika elektronicznego.

  Prosimy o systematyczne odwiedzanie modułu WIADOMOŚCI w  dzienniku elektronicznym LIBRUS.

   

  Z poważaniem

  Dyrektor Anna Gołofit

 • Szkoły, przedszkola i żłobki zamknięte

  Zgodnie z zaleceniami rządu od 16.03. (poniedziałek) przez dwa tygodnie zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. W Stargardzie 12 i 13.03. (czwartek i piątek) w wyżej wymienionych publicznych placówkach prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze. Są one przeznaczone wyłącznie dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

   

  Od 16.03. (poniedziałek) wszystkie publiczne szkoły, przedszkola i żłobki będą już całkowicie zamknięte. Nie odbędą się również zajęcia prowadzone przez kluby sportowe, szkoły językowe i organizacje w siedzibach tych placówek. Zawieszone zostają także zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury i Stargardzkim Centrum Kultury. Zamknięte będzie też muzeum i dwie pływalnie. Apelujemy do wszystkich innych podmiotów o zaniechanie prowadzenia wszystkich form zajęć. Zgodnie z decyzją rządu zalecenie dotyczy także placówek prywatnych.

  W związku z wskazaniami rządu i służb sanitarnych przynajmniej do 25.03. (środa) nie będą odbywały się wszelkie masowe zgromadzenia, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto.

   

  WAŻNE!!!

  Rodzice i opiekunowie dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym czasie nie będą musieli chodzić do pracy. To 14 dni przysługujące łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Zasiłek nie będzie wliczony w ustawowy limit opieki. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy już wyczerpali zasiłek opiekuńczy na ten rok.

  Osoby, które zdecydują się na taką formę opieki nad dziećmi, otrzymają 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek jest wypłacany na takich samych zasadach jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Aby z niego skorzystać, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy – druk ZUS Z-15 A. Nie trzeba dołączać zwolnienia lekarskiego.

 • APEL DO RODZICÓW!

  W związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemiologicznego wirusem grypy i koronawirusem, zwracamy się z prośbą o to, aby nie przyprowadzać do szkoły i przedszkola na zajęcia dzieci chorych i przeziębionych z wszelkimi niepokojącymi objawami typu: katar, kaszel i stan podgorączkowy.

 • CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

  Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

  800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

  Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

  Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

  lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

  Czym jest koronawirus?

  Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

  Jak często występują objawy?

  Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

  Kto jest najbardziej narażony?

  Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

  Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

  Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

   

  Dowiedz się więcej o koronawirusie

   

  Materiały

  adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  jednostki​_Panstwowej​_Inspekcji​_Sanitarnej.xlsx 

  lista oddziałów zakaźnychLista​_oddziałów​_zakaźnych.docx 

 • PRZEDSZKOLAKI W MUZEUM

  Przedszkolaki z grupy Żółtej  wybrały się na wycieczkę do Muzeum aby poznać stare zabawy i zabawki, którymi bawiły się dzieci w dawnych czasach. Radości i zabawy było co nie miara. Dawne zabawki zachwyciły dzieci.

  Wych. Justyna Żółtaszek,  Ewa Wierzbowicz. 

 • Pamiętamy o Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

 • W-F ZE SPÓJNIĄ

  Koszykarze ekstraklasowej PGE Spójni Stargard ćwiczyli z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie na lekcji wuefu. Zajęcia poprowadził drugi trener Spójni Maciej Raczyński.

  W zajęciach wzięło udział 20 uczniów pięciu klas piątych naszej szkoły.  W lekcji wuefu wzięli udział koszykarze PGE Spójni Stargard Mateusz Kostrzewski, Piotr Pamuła, Jokubas Gintvainis i drugi trener zespołu Maciej Raczyński, który prowadził zajęcia.

  Było trochę teorii o koszykówce, kozłowania piłki, rzutów do kosza. Goście zostawili w SP 6 kalendarz klubowy i koszulkę z autografami zawodników i trenerów PGE Spójni Stargard.

   

  Zdjęcia i skróty w linku.

   

 • Bezpieczne ferie - pogadanka

  W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, naszych uczniów odwiedził przedstawiciel Policji. Tematem tego spotkania było przestawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Policjant apelował o rozwagę w trakcie wszelkich zabaw na śniegu oraz lodzie. Przestrzegał naszych uczniów przed zabawami w miejscach niedozwolonych, w których może dojść do wypadku. Omówił zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców. Przestrzegał także przed rozmowami z osobami nieznajomymi. 

  Na zakończenie życzył wszystkim uczniom radosnego, a przede wszystkim, bezpiecznego wypoczynku w trakcie ferii zimowych.

  Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. Miejmy nadzieje, że prewencyjne działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przyniosą pozytywne efekty.

   

   

 • KONKURS NA NOWE LOGO SZKOŁY

  KONKURS NA NOWE LOGO SZKOŁY

  Dyrekcja Szkoły zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie  nowego logo -symbolu graficznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6, w Stargardzie.

   

   

   

   

  REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

                                                                      W STARGARDZIE 

   

  I. Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor i Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Stargardzie.

   

  II. Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Stargardzie.

  2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

  3. Konkurs trwa od 25.02.2020r. do 30.04.2020

   

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.

  2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Stargardzie. (Załącznik nr 1)

   6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

   

  IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

  1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

  2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.

  3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Na dowolnym formacie należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

  4. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

  5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

   - być czytelne i łatwe do zapamiętania,

  -  być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

  - wzbudzać pozytywne emocje,

  - składać się:

  * z logotypu (stylizacji literowej)

  * z elementu graficznego będącego symbolem

  6. Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej.

  7. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

  8. Prace należy oddać w dwóch wersjach:

  wydruku (w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą) oraz na płycie w postaci pliku jpg, gif, pdf, cdr lub psd  podając swoje imię, nazwisko i klasę.

   

   V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

  1. Prace należy składać do dnia  30.04.2020 w sekretariacie szkoły.

  2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  4. Organizator nie zwraca prac.

   

  VI. Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

  2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

  3) czytelność i funkcjonalność projektu,

  4) estetyka wykonania projektu.

   

  VII. Ocena prac konkursowych Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

  1. Dyrektor szkoły

  2. 2 Przedstawicieli Rady Rodziców

  3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

  4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)

   

   

   VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

   2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

  3. Planowana data ogłoszenia wyników 15.05.2020

   4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły i szkolnym facebooku.

   

  Koordynator

  Małgorzata Osak-Fidelus

   

   

  Załącznik nr 1

   

  OŚWIADCZENIE

  Ja ………………………………………………………………………, zamieszkały/a w ………………….................................

  (imię i nazwisko) ( adres zamieszkania)

   oświadczam, że przekazuję na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 6 im.Jana Brzechwy w Stargardzie, nieodpłatnie, prawa autorskie do projektu logo, zgłoszonego w konkursie na logo szkoły, organizowanym w dniach 25.02.2020 – 30.04.2020.

   

  Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi.

  ……………………………………….

  ……………………………………………………

  (data) ( imię i nazwisko)*

   

  *W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie, czytelnym podpisem.

   

  Zgodnie z art.6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. poprzez uczestnictwo w ww. imprezie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach.

 • ♟ TURNIEJ O TYTUŁ MISTRZA SZKOŁY GRY W WARCABY ♟

  Dnia 28.01.2020 w naszej szkole odbył się turniej gry w warcaby. Rywalizacja była zacięta, a każdy zawodnik marzył o tytule mistrza szkoły.W turnieju wzięło udział 30 uczniów klas 1-3. Przed przystąpieniem do gry uczestnicy poznali regulamin. Na podstawie losowania zostały wyłonione pary, które rywalizowały ze sobą. Wygrany przechodził dalej, a przegrany zawodnik otrzymywał dyplom i słodki upominek.

  Mistrzem szkoły gry w warcaby został Kacper Matysik z klasy 3c‼️‼️🏆👏

  2 miejsce zdobył Igor Mazurek klasa 3b 👏3 miejsce Kacper Sobaniec klasa 1c 👏4 miejsce Wojciech Wawrzyniak klasa 3c 👏

  Pomimo naturalnego współzawodnictwa i emocjom, które niewątpliwie towarzyszyły zawodnikom, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

  Agata WitkowskaPaulina Lipkiewicz

 • WIZYTA PIERWSZAKÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

  27 i 28 stycznia br. pierwszoklasiści odbyli pierwszą wizytę w bibliotece szkolnej. Zajęcia były urozmaicone występem uczniów z klasy V a (S. Oleniacz, K. Chmara, M. Sulimierska, K. Marczuk, H. Kościelniak i A. Długosz). Główne hasło inscenizacji, w której pojawiły się takie postaci jak: Pingwin Elegancik, Kot w butach, Calineczka, Kubuś Puchatek, Koziołek Matołek i Chłopiec, brzmiało Zeszyt i czytanka nie lubią towarzystwa śniadanka! Okazało się, że uczniowie klas pierwszych doskonale wiedzą, że książki należy szanować.Dzieci zostały pasowane na czytelników, wypożyczyły pierwsze książki i mamy nadzieję że będą częstymi gośćmi biblioteki.Drodzy Rodzice, zwracam się do Państwa z prośbą o zachęcanie dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki szkolnej. Czytanie, obok liczenia i pisania jest jedną z trzech najważniejszych i podstawowych umiejętności. Dziecko, które sprawnie czyta, pisze i liczy jest przygotowane do zdobywania wiedzy, przyswajania informacji i na pewno da sobie radę w starszych klasach. Zachęcam Państwa do czytania razem z dzieckiem. Wspólne czytanie, jako jedna z form spędzania wolnego czasu, może sprawiać przyjemność i dzieciom i dorosłym, czego Państwu serdecznie życzę.

  Nauczyciel - bibliotekarz Lidia Stefanowicz

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1)
  91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2)
  e-mail: poczta@sp6stargard.net

Galeria zdjęć